zdjęcie twierdzy modlin DPS „Na Bachusa” informuje, że 04.10.2022r. zorganizował dla mieszkańców możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu rozpoczęcia harcerskiego roku ZHP Nieprzetarty Szlak zorganizowanego w Twierdzy Modlin.  Na starcie dołączyliśmy do innych szczepów i drużyn poznając i podążając tropami białego niedźwiedzia Baśki Murmańskiej, zwiedzając i poznając historię z nią związaną. Słuchaliśmy pasjonujących wykładów w muzeum, podziwiając zachowane eksponaty. Następnie wyruszyliśmy pod twierdzę podziwiając trwałość i ogrom obwarowań budowli. Zwiedziliśmy prochownię, co na wszystkich wywarło duże wrażenie. Po długim spacerze w pięknej jesiennej aurze wróciliśmy na miejsce zbiórki gdzie odbyło się ognisko i poczęstowano harcerzy grochówką z wojskowej garkuchni. Na zakończenie odbył się uroczysty apel drużyn i wręczanie pamiątkowych medalionów. Spotkanie harcerskie jak zawsze przyniosło dużo wrażeń i bardzo pozytywnych emocji.