Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych
w wykonywaniu tej obsługi  (Dz. U. z 2012 r. poz. 1291). w Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa” na mocy porozumienia o współpracy z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Wawer m. st. Wawer z siedzibą pod adresem 04 – 618 Warszawa,ul. Trawiasta 10 utworzono Punkt Biblioteczny dla Mieszkańców Domu.

 

Punkt Biblioteczny działa w dniach: poniedziałek, środka i piątek w godzinach: 10:00 – 12:00.

Punkt Biblioteczny zapewnia Czytelnikom (Mieszkańcom lub ich opiekunom) dostęp do książek, audiobooków, słuchowisk na kasetach.

W przypadku gdy stan zdrowia Mieszkańca uniemożliwia mu opuszczenie pokoju, w którym przebywa, zasoby Punktu Bibliotecznego dostarczane są do jego pokoju.

W przypadku gdy stan zdrowia Mieszkańca uniemożliwia mu samodzielne korzystanie z zasobów Punktu Bibliotecznego, Mieszkaniec może korzystać z pomocy Opiekuna, który w jego imieniu i na jego rzecz wypożycza pozycje z Punktu Bibliotecznego.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie Punktu Bibliotecznego udziela informacji o aktualnych pozycjach dostępnych w Punkcie Bibliotecznym i pomaga w doborze literatury.

 

Biblioteka zobowiązana jest do wykonywania następujących działań:

  • udostępniania lub przekazywania materiałów bibliotecznych,
  • przekazywania informacji na temat gromadzonych materiałów bibliotecznych
  • udzielania pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej
  • współpracy przy prowadzeniu działalności edukacyjnej.

 

Mieszkańcy samodzielnie funkcjonujący sami dobierają odpowiednią dla siebie literaturę, prasę. Mieszkańcy zależni słuchają głośno czytanej książki przez terapeutę lub opiekuna. 
W zbiorach Punktu znajdują się różnego rodzaju książki o tematyce: przygodowej, miłosnej, kryminalnej, historycznej, religijnej,  fantastyczno-naukowej, technicznej, bajki, lektury szkolne i powieści.

 

Można także przejrzeć kolorowe czasopisma oraz wysłuchać nagranych na kasetach i płytach „książek mówionych”.