Misją Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa” jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu zaspokajania potrzeb Mieszkańców poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb przebywających w nim Mieszkańców.

Placówka przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Liczba miejsc 80

Inicjatywa otwarcia placówki wyszła od Przedstawicieli Władz Miasta i szybko spotkała się z dużą aprobatą. Dom Pomocy Społecznej ,,Na Bachusa ‘’ został otwarty  w dniu 14 grudnia 2012 r.

Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" usytuowany jest w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Warunki przestrzenne i krajobrazowe pozwalać będą  Mieszkańcom  Domu na aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.

Całodobowa placówka jest przeznaczona dla 80 osób (dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie). Nowy budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozbawiony barier architektonicznych.

Na parterze znajdują  się pomieszczenia administracyjne, kuchnia z jadalnią, sala widowiskowa
z wyłączoną mobilną kaplicą, gabinet lekarski + gabinet zabiegowy, jak również pomieszczenia przeznaczone
na bezpośrednie spotkania z bliskimi - rodziną.

Na pierwszym oraz drugim piętrze zaadoptowane są pokoje mieszkańców, pokoje terapeutyczne oraz pokój dziennego pobytu. Każdy z 32 pokoi (1-, 2- lub 3 – osobowych) posiada niezależny węzeł sanitarny.
Na terenie obiektu wygospodarowano również przestrzeń tzw. wewnętrzne Patio.

W części obiektu (na poziomie -1) zlokalizowano pomieszczenia techniczne, pomocnicze, pralnię,  jak również pomieszczenia przeznaczone na rehabilitację, fizjoterapię z nowoczesnym sprzętem oraz salę doświadczania świata tzw. ,,Snoezelen’’.

Komunikację wewnętrzną w budynku zapewniają 2 klatki schodowe oraz 3 windy.

Pensjonariusze są otoczeni opieką personelu podstawowego (opiekunek) oraz  personelu specjalistycznego. W placówce zatrudnieni są m.in. lekarze, pielęgniarki, terapeuci, psycholog, rehabilitant, technicy fizjoterapii. Jako zespół specjalistów budujemy  fundamenty oparte na poszanowaniu godności mieszkańców, budowaniu poczucia bezpieczeństwa, zaufania oraz  subsydiarności.

Od momentu otwarcia placówki grupa 11 - 12 mieszkańców jest dowożona na  Warsztaty Terapii Zajęciowej. Ponadto w placówce odbywają się indywidualne zajęcia szkolne dla dzieci realizujących obowiązek szkolny.

 

Oddany do użytkowania obiekt ma bardzo dobre:

  • zaplecze personalne - czyli doświadczenie pracowników, cechujących się profesjonalizmem, wysoką jakością wykonywanej pracy, kreatywnością, oraz inicjatywą;
  • zaplecze techniczne - nowoczesny sprzęt do wykonywania zabiegów.

Dzięki wskazanym czynnikom mieszkańcy mogą liczyć na kompleksową pomoc prowadzoną w oparciu
o indywidualne plany pracy,  dostosowane do potrzeb i umiejętności indywidualnych, prowadzony przez zespół terapeutyczny placówki.

Dysponując nowoczesnym sprzętem z zakresu fizjoterapii należy stwierdzić, iż jest to jedna z nielicznych placówek oferująca tak szeroką gamę zabiegów terapeutycznych.