Drukuj

W ramach Działów Opiekuńczo - Terapeutycznych zespół terapeutyczno - opiekuńczy realizuje zadania rehabilitacyjno - medyczne i indywidualne potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa”.

W ramach działalności Domu prowadzone są:

 

Rehabilitacja medyczna obejmuje szeroki zakres zabiegów i ćwiczeń realizowanych
wg wskazań lekarza, dostosowanych do indywidualnych potrzeb mieszkańca
z uwzględnieniem psychicznych i fizycznych możliwości, wykonywanych pod nadzorem bezpośrednio wykwalifikowanego personelu - odpowiednich specjalizacji. Mieszkańcom Domu zagwarantowano stały kontakt  z psychologiem, którzy dokonuje diagnozy, udziela porad i prowadzi terapię specjalistyczną.

Oddziaływania terapeutyczne mają na celu

 

Wskaźniki terapeutyczne i edukacyjne prezentowane są poprzez:

 

Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa” jest w trakcie nawiązywania długoterminowej kooperacji z instytucjami, organizacjami pożytku publicznego w celu poprawy kondycji zdrowotnej, mieszkańców tj.